/* /*]]>*/

Error message here!

Error message here!

facebook icon 臉書登入
註冊

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
玄易

玄易 休假中

余自幼喜愛研究玄學五術,因曾經被某老師論過八字以後,對能精準斷中某事驚訝不已,自此沉迷於五術,樂此不疲。尤以周易文王卦占卜最為專研。
本人研究六爻斷斷續續已十餘年,啟蒙於高雄某老師,恩師曾身兼五術協會副理事長,在南部小有名氣。呈其機緣,有幸在此為大家服務。

玄機臥藏紫雲中 易理幻化究無窮

六爻預測理論——卦身之應用

卦身通常是指月卦身而言。起卦裝卦好以後,按照占問何事先選澤用神,當卦象呈現混沌不明、卦意不易判斷及用神不好擇取的時候,常常會因有無卦身及卦身與用神間的生剋沖合的關係而更容易釐清卦意,在吉凶的判斷上有顯著的作用,具有一定的參考價值!

卦身是卦象的意向、事情的導引,不過不是每一卦都有卦身入卦;卦身現,表示事情已在運作中,有定向,測事容易成功;不現,則為事情沒有意向、還在醞釀中,事無頭緒。

卦身取用與否端視解卦者習慣、所學方式與派別師傳而定;有的解卦者解卦時從不看卦身決斷吉凶,認為卦身作用影響甚微;有的則覺得卦身是一卦之靈魂,可以與用神輔以決之,能讓預測何事、吉凶上的判斷更能掌握,尤其是用在測來意時更具有參考價值。

卦身如生用神者為吉,剋用神則為凶;生世爻為吉,剋世爻又為凶。但都只能用於輔參辨別卦象參數,不能決斷預測事情之成敗、吉凶之關鍵。

有時候,求測者礙於隱私不便詳述是測何事時,或者有意測試占卜師之斷卦功力時,都可以依卦象結合卦身來測來意,求測者常會因未事先向占卜師敘述是占問何事時,被道出是測何事而感到驚訝。

還可以用卦身測已婚未婚,方法如下:
男取卦身生為床帳,床帳空亡未娶妻。女取身克為香閨,香閨墓絕未婚配。二者同時兼用,卦身爻所生之爻也可以論墓絕,身爻所生者也可論空亡,二者均見,為没有婚配之人,若二者只見其一,可理解為未婚先居,已婚而離異或目前還没有定下來。

所謂墓絕,是以卦身所克之爻與世爻、曰辰去對照,不與其他爻相關,墓絕空亡世爻與曰辰看兩處。

又如是占卦卜問感情婚姻之事時,可以運用卦身與床帳香閨間的生克墓絕空結合用神的旺衰來做推斷。

求測者前來測事占卜時,初觀卦要判斷是測何類事可以以初爻起看卦身:在初爻為心事,二爻身世,三爻家事,四爻人事,五爻公事,六爻國事。故按爻位講,許多事在不同爻位表不同層次之事,以卦身所臨或沖之爻位論其事主。(求測者未明說是測何事時,可以先以卦身測來意,再輔與卦象卦意來做為參考推測。但不可拘泥執一,以免主次不分反而誤判卦意)

問事能否成功,以卦身為事爻,看與世爻(或相關用神)關係如何。卦身臨用神相合的爻,為所問之事主,如合子則是關小孩事,若空則問小孩走失。

六爻的占卜是先根據所測何事先取好用神,然後再結合與世爻的關係來做推斷。結合卦身運用能提高斷卦的準確性,能讓卦象推斷起來更靈活,提取的信息更豐富,推斷的理路更清晰,更容易掌握卦象的吉凶。學者應珍視之!